Moderné automobily majú niekoľko riadiacich jednotiek prepojených zbernicou. V každom aute je diagnostický konektor podľa štandardu OBD II (On-Board Diagnostics). Konektor umožňuje nielen technikom v autoservise, ale aj majiteľovi vozidla, pripojiť viac alebo menej komplexný diagnostický prístroj, pomocou ktorého sa dajú z pamäte riadiacej jednotky načítať a v prípade potreby vymazať chybové kódy.

Takisto sa možno pomocou tohto konektora napojiť na jednotlivé subsystémy vozidla. V Európe sa štandard OBD II zaviedol v roku 2001 pre vozidlá s benzínovým a od roku 2004 aj pre vozidlá s dieselovým motorom.