Príprava Vášho vozidla na STK vrátane prehliadky na zdviháku zahŕňa predovšetkým tieto kontroly:


 • Správnosť identifikačných údajov vozidla
 • Úplnosť povinnej výbavy vozidla
 • Viditeľnosť z vozidla (skla, stierače, ostrekovače, zrkadlá)
 • Stav a funkčnosť osvetlenia
 • Stav bŕzd a funkcie ručnej brzdy
 • Prevádzkové vôľa v riadení a nápravách
 • Stav podvozkových dielov
 • Tesnosť a stav výfukového systému
 • Tesnosť motora, prevodové skrine a únik prevádzkových kvapalín
 • Stav pneumatík (hĺbka dezénu, správnosť rozmeru, poškodenie, DOT)
 • stav karosérie

Prehliadkou Vášho vozidla získate prehľad o reálnom stave kontrolovaných častí. V prípade zistenej závady od nás dostanete ponuku na jej odstránenie.


 V prípade Vášho záujmu o vykonaní STK a Emisiou sebou prineste tieto doklady:


 1. technický preukaz vozidla
 2. osvedčenie o evidencii vozidla (osvedčenia o technickom preukaze
 3. protokol z poslednej technickej prehliadky, ak je vozidlo pristavovania k opakovanej technickej kontrole
 4. protokol z posledného merania emisií v prípade, že je vozidlo pristavovania po odstránení predtým zistených nedostatkov na opakované meranie