Výmena oleja patrí medzi základné povinnosti spojené s údržbou auta. Štandardne sa mení olej približne každých 15 000 kilometrov alebo raz ročne. O tom, aké je dôležité túto povinnosť nezanedbávať .

Na to, aby motor mohol fungovať, potrebuje olej. Ten sa stará o premazávanie všetkých pohyblivých častí a ich bezproblémový chod. Nie všetci si však uvedomujú, že olej má oveľa viac funkcií. Slúži totiž aj ako tesnenie medzi piestami a valcami, na chladenie motora a odstraňuje nielen zvyšky po horení paliva, ale aj drobné kovové piliny z opotrebovania materiálu. V zásade sa oleje rozdeľujú podľa viskozity, ktorú možno odčítať z dvoch čísiel uvedených na každom balení, napríklad, 10W-40 alebo 5W-30. Číslo pred „W“ označuje viskozitu oleja pri nízkych teplotách, druhé číslo viskozitu pri 100°C. Čím nižšie číslo, tým viskóznejší olej.

Okrem toho sa oleje rozdeľujú na relatívne jednoduché a lacné minerálne oleje, vyrábané z ropných destilátov, a drahšie syntetické oleje chemicky vyrábané z ropy. Výrobcovia pridávajú do väčšiny svojich olejov rôzne aditíva, aby ovplyvnili ich viskozitu. V obchodoch síce môžete nájsť aj dodatočné prísady, ktoré môžete sami primiešať do oleja, vzhľadom na kritický význam oleja pre motor však rozhodne neodporúčame ich kúpu ani používanie.