Náprava je konštrukčný prvok vozidla spájajúci nadstavbu automobilu s vozovkou. Nadstavbou automobilu sa myslí karoséria, alebo rám. Nápravu tvoria kolesá, systém zavesenia kolesa, systém uloženia kolesa a prípadne systémy: odpruženie, riadenie, pohon a brzdenie kolesa.

Funkcia systémov nápravy

  1. Zavesenie kolesa: umožňuje vzájomný pohyb kolesa voči nadstavbe automobilu hlavne v zvislom smere.
  2. Uloženie kolesa: umožňuje rotáciu kolesa okolo osi.
  3. Odpruženie kolesa: vytvára pružné spojenie kolesa s nadstavbou automobilu.
  4. Riadenie kolesa: umožňuje natáčanie kolesa okolo osi riadenia.
  5. Pohon kolesa: privádza krútiaci moment do osi kolesa.